• open panel

GESTALT IN SWEDEN – märktes i Krakow

 

Målet med vår medverkan i EAGTs* 11:e konferens den 20-22 september i Krakow var att sätta ”Gestalt i Sverige” på den Europeiska kartan! Det lyckades vi verkligen med tack vare samverkan, engagemang och drivkraft från de som planerat: Föreningen Gestalt i Organisation – FGO, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter – SAG och Gestaltakademin – GA i samverkan i helhet för första gången – tack alla för härliga insatser!

Det var FGO som först tog initiativet att visa upp hur vi i Sverige ligger i framkant med våra utbildningar på organisationssidan. Europa och övriga världen är huvudsakligen inriktade på gestaltterapi vilket också kännetecknat tidigare EAGT-konferenser. Det gemensamma planeringsarbetet resulterade i att ca 50 representanter från Sverige deltog och dessutom genomförde tolv workshops med deltagare från hela Europa. Totalt samlades runt 400 delegater från Europa, Ryssland och USA. Under den här konferensen kom det gestaltiska förhållningssättet inom organisationer in med större tydlighet i både program och workshops, vilket vi starkt bidrog till.

Alla deltagare från Sverige bar knappar med texten ”Talk to me” Gestalt in Sweden. Det skapade både uppmärksamhet, intresse och utforskande möten. Vi syntes också med snygga rollups! Direkt vid entrén fixade SAGs ordförande Jojjo, en strategisk plats för vårt lilla marknadstorg. Där delades reklamkort ut med alla Sveriges olika seminarier och föreläsningar. GA förmedlade information om våra utbildningar och från FGO fick man fina korrespondeskort med en FGO-energicykel som Karin Grönberg illustrerat.
Deltagare från andra länder var imponerade av vår gemensamma satsning! De såg styrkan att vi visade upp oss tillsammans under parollen Gestalt i Sverige!

*EAGT The European Association for Gestalt Therapy som bildades 1985, är den organisation som kvalitetssäkrar gestaltutbildningar i Europa.

Lillemor Frenkel


 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012