• open panel

”Gestaltmetodik i organisationer” – Spännande, konkret och en massa lärande…!

 


Jag vill varmt rekommendera den här utbildningen till dig som är ledare eller extern/internkonsult i organisationer och vill fördjupa dina kunskaper. Jag har under året gått den och har min sista kursvecka nu i april.

Upplägget är på fem moduler som täcker perspektiven individ/grupp/organisation. Det är konkret och handlingsinriktat, learning by doing, teori blandat med praktik. Den har en tydlig struktur och inom denna finns plats för processer att lära av.

Vad har då denna utbildning hittills gett mig? Bland mycket annat, en tydligare bild av vad Gestaltmetodik egentligen är. Det har ökat förståelsen för hur jag konkret kan använda mig av den, både i arbetet med grupper och det systemiska organisationsperspektivet med dess komplexitet, men också i mina möten med enskilda chefer och medarbetare. Jag upplever också att den har utvecklat mig som instrument i min konsultroll. Jag märker det genom att jag oftare iakttar mig själv och det sammanhang jag verkar i och att jag använder fler delar av mig i olika processer. Jag har gått den här utbildningen med ”mig själv som insats” och det har gjort att jag också fått ut mycket av den rent personligt. Jag vill i samband med det säga att detta inte i första hand är en kurs i personlig utveckling, utan är mer professionellt vinklad för att utveckla sin yrkeskunskap som konsult eller chef. Sammanfattningsvis har jag fått med mig viktiga lärdomar både inom gestaltmetodiken, som konsult och som människa!

Min första kontakt med Gestaltteorin var 1986 då jag gick grundkursen för Lasse Norberg. Jag var då 28 år - och den var helt omvälvande. Sedan dess har jag varit i kontakt med Gestaltmetodiken på olika sätt, både yrkesmässigt och privat, men valt att gå andra utbildningsvägar till konsultyrket. Jag har lång företags- och ledarerfarenhet och arbetat som konsult inom många branscher. Jag har trots det nyfiket undrat vad är det jag har missat och vad är det egentligen Gestalt innebär? Det känns nu som om jag fått svar på många av mina frågor, cirkeln är på väg att slutas. Lyckligtvis finns hur mycket som helst kvar att utforska och lära. Jag är ytterligare stärkt i min yrkesroll och det vill jag nu vila i.

Jag vill tacka Margareta och Lars som gör ett strålande jobb, både enskilt och tillsammans. Med värme, humor, lugn och utmaningar bjuder de generöst på sin rika kompetens och långa erfarenhet. Jag tycker det har varit roligt, konkret, spännande, jobbigt – och väldigt lärorikt!

/Gunilla T Jonsson
Partner och Organisationskonsult på Gestalthuset AB

Vill du veta mer om Gestaltmetodik i organisationer? Välkommen till vårt Öppna hus den 25 mars! Läs mer


 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012