• open panel

Alla letar efter helhet

 


Det händer något där ute. Jag går på seminarier, pratar med forskare och professorer, Hr-specialister, chefer och medarbetare, managementkonsulter och organisationsutvecklare. Och allt oftare dyker ”ordet med stort o” upp i samtalen. Det lilla ordet med den stora potentialen.

Människorna jag träffar jobbar med olika saker: talent management, värdegrundsarbete, employer branding, lönesystem och it-frågor, agilt ledarskap, unconference, logistik, medling, idéutveckling och innovation. De talar om olika saker: kommunikation, hjärnforskning, mindfulness, hälsotrender, mångfald, kompetensförsörjning, lönesättning, rekryteringsstrategier, komplexitet, och om att leda i paradoxernas landskap. På ytan handlar det om olika saker, men ett ord har de gemensamt. Det är ordet helhet.
Det dyker upp överallt – oavsett sammanhang. Eller kanske snarare just på grund av sammanhanget - behovet av sammanhang i en komplex och föränderlig värld?

Att vidga perspektivet och se det större mönstret, att skönja sin egen del i helheten, verkar bli allt viktigare för oss. Att utforska och förstå hur tillvarons olika delar hänger ihop, skapar sammanhang som ger mening. Egentligen är det inget nytt under solen, i historien finns många berättelser som vittnar om människors önskan och ansträngningar att bidra till något större, utanför och förbi dem själva. Det finns också gott om forskning, teorier och modeller som visar på vikten av helhetssyn.

I vår tid av fragmentisering, snabb utveckling och ökande förändringstryck, verkar helhetsbegreppet få starkare fäste – troligen för att det springer ur ett djupt mänskligt behov. När trycket utifrån ökar, ökar även det inre trycket. Världens komplexitet, samhällens polarisering, kaos och oförutsägbarhet är ständigt närvarande påminnelser om vår sårbara tillvaro. Och våra djupast liggande behov.

Vi föds genom en annan människas livmoder, med ett givet relationellt fokus, och det är genom mötet och samskapandet med omgivningen som vi överlever, växer och utvecklas. Behovet av helhet och sammanhang kommer helt enkelt med modersmjölken. Den brittiska professorn och författaren David Clutterbuck uttryckte det så här när jag intervjuade honom tidigare i år: Den enda gången vi människor hör hemma i boxar är när vi är döda.”

/Ulrica Ambjörn, chefredaktör Personal & Ledarskap, Master of Science i organisation och ledarskap vid Gestaltakademin/Univeristy of Derby


Vill du också utveckla din förmåga att se helheten? Titta närmare på våra utbildningar.


 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012