• open panel

Tango som inspiration för nya möten i ledarskapet

 


Tangons värld väcker mångas nyfikenhet men, för dem som inte varit i kontakt med den, är den nog rätt diffus. Många associerar säkert både till komplicerade turer, utmaningar och sensualism. Vissa har provat på men för de flesta är det en oprövad värld. På senare tid har tango förknippats med både zen, Chen Park hans zentango och film om det, och mindfulness i forskning vid University of New England i Australien. I filmen Tango Libre, bidrar tango till nya relationer på ett fängelse.

Mina egna reflektioner kopplar jag till ledarskapets möten.
För min personliga del har tangon bidragit till att bli mer medveten om sidor hos mig själv och hur jag möter andra. Min egen insikt kommer från en kombination av lång erfarenhet som ledare, många workshops i tangons olika turer och utbildning i det gestaltiska förhållningssättet. De tre i kombination har bidragit till nya perspektiv på vad ”föra och följa ” handlar om. Att båda sidor behövs men kan användas på olika sätt i olika faser och situationer. I rollen som förare handlar det bland annat om det självklara med tydlighet i kommunikation - hur leda mot en gemensam rörelse, men också om att lyssna in sin följare.
I rollen som följare måste jag i första hand lyssna in föraren men också aktivt bidra i förarens rörelse. Båda blir delaktiga och bidrar till att det blir samstämmighet i rörelsen. Följer jag föraren eller försöker jag gå min egen väg? För att lyckas är ”närvaro” en viktig förutsättning. Utan närvaro blir det varken samspel eller tango.

I en organisation kan det ta tid innan jag får återkoppling. I tangon är återkopplingen ögonblicklig. Den speglar även medarbetarskapets roll. Är jag delaktig och medskapande eller följer jag bara med?

Som ledare kan jag välja olika roller i olika faser om jag är medveten om hur jag har tillgång till båda dessa sidor. ”It takes two to tango” har fått en djupare innebörd.

Man behöver inte lära sig tango för att föra eller följa. Det räcker med de enklaste grunderna för att inspirera till nya perspektiv på egen förmåga till tydlighet, närvaro och kontakt med andra.

/Anne Looström, diplomerad organisationskonsult Från Gestaltakademin och har 25 års erfarenhet av förändringsprocesser och företagsutveckling från sin tid som VD och företagsledare.Missa inte möjligheten att lyssna på Anne Looström som håller ett tisdagsseminarium i Göteborg den 5 mars: It takes two to tango – att föra och följa, En workshop om att utveckla och anpassa sin ledarförmåga

Vill du också utbilda dig till en ledare med god förmåga att föra, titta närmare på vår utbildning till Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation.
© Anne Looström

 
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012