• open panel

Archive for ‘Podcasts’

Aktuell ledarutbildning – att leda skeenden, inte personer

 

Ulf Grundel och Lena Mc Evenue samtalar med Per Andersson om gestaltmetodiken och hur den kan vara ett stöd i organisationsutveckling och personlig utveckling. Ulf och Lena är kursledare till Samskapande organisationer. En utbildning som fokuserar på att leda skeenden och processer i första hand och personer och individer i andra hand genom att ...

Read More
 

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Agneta Lagercrantz pratar om självmedkänsla. Hur vi kan stötta oss själva, vara sin egen bästa vän. Vad är skillnaden på självkänsla och självMedkänsla? Självmedkänsla är både ett forskningsområde och något att öva på. Allt mer forskning visar hur bra vi mår av att vara vänliga mot oss själva.

  Read More
 

Möten med mening

 

Greta Rask samtalar med Per Andersson via Skype om hur vi kan skapa möten som utgår från vår inneboende längtan efter mening och vår vilja att ta medansvar för utmaningar som berör oss. Just nu översätter hon sin bok "Meetings with meaning" till svenska och 1-3 oktober håller hon en workshop i ämnet. ...

Read More
 

Äntligen kartläggs hur gestaltterapi fungerar jämfört med andra terapiformer

 

I CORE-studien vid Linköpings universitet jämförs olika terapiformer och dess effekter/resultat. På sikt kan det bli avgörande argument för att ge gestaltterapeuter möjligheten att bli legitimerade. Även en hel del gestaltterapeuter har anmält sig för att delta i studien och det kan betyda mycket för uppmärksamheten kring Gestaltterapin, tror Jojo Tuulikki Oinonen, ordförande ...

Read More
 

Relationens betydelse i professionen


Ia Mårtensson-Astvik samtalar med Per Andersson om relationens betydelse i professionen.
 

Read More
 

Att leda med leda eller leda med lust i förändring


Claes Beckman pratar om att leda med leda eller leda med lust i förändring. Den 9 december håller han ett tisdagsseminarium i ämnet. Välkommen!
 

Read More
 

People at work

Lars Marmgren berättar om sin syn på management. Att samarbeta ligger i människans natur och när detta stöds och vi tillåts göra vad vi uppfattar som meningsfullt får vi energi, vilket genererar lönsamma och humana företag.
 

Read More
 

En dansande dialog – Gestaltterapi och de 5 Rytmerna

Det finns tydliga inslag av gestaltteorin i de 5 Rytmerna – den formlösa form för dans- och rörelsemeditaion, som Gabrielle Roth skapade. De 5 Rytmerna är Flöde, Stackatto, Kaos, Lyrik och Stillhet. Helena Kallner pratar om dialog som ett centralt begrepp.
 

Read More
 

Är det möjligt att få balans i tillvaron?


Birgit Off pratar om vardagslycka med Per Andersson. Balans i livet med kroppen, sinnet och det existentiella är en hjärtefråga för seminarieledare Birgit Off. Birgit har sedan 1986, efter några år som lärare, jobbat som gestaltterapeut.
 

Read More
 

Vad är skam?


Bo Kåresjö och Irene Grönwall samtalar med Per Andersson om skam och hur den påverkar vårt liv. Skam i sig kan vara något bra, och den kan missbrukas till exempel vid uppfostran. Skam existerar även inom organisationer och grupper.
 

Read More
 
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012