• open panel
För hela människan.
Hela livet.

Gestaltakademin har sedan 1976 erfarenhet av att skapa utbildningar som ger resultat, vare sig det handlar om personlig utveckling, terapi eller hela organisationers växtkraft.
Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra. Det är den verklighet gestaltmetodiken bygger på och som vi utgår från i våra utbildningar.
Våra utbildningar utvecklar förmågan att hantera komplexitet och dilemman och att tillvarata människors hela potential.
En utbildning på Gestaltakademin leder till verklig utveckling. Läs mer ...

Gestaltakademins utbud


               Gestaltakademin i Skandinavien | The Castle | Slottsbacken 8 | 111 30 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012